Bezpłatne szkolenie: LOGOwychowanie

czyli poradnictwo wychowawcze i pedagogiczne
wg. logoterapii V. Frankla

Organizator:
Fundacja Wspomagająca Wychowanie Archezja akredytowana przez Viktor Frankl Institute Vienna.

Dla kogo:
nauczycieli, wychowawców, pedagogów, profilaktyków, psychologów oraz studentów w/w kierunków.

Plan szkolenia:
– 3 dni zajęć w Ojcowskim Parku Narodowym w okresie wakacyjnym 2024,
– 12 godzin zajęć online,
– 3 dni zajęć w OPN w okresie jesiennym 2024,
– egzamin teoretyczny oraz praktyczny polegający na przeprowadzeniu zajęć z grupą.
Pełny wymiar szkolenia wynosi 60 godzin.

Zakres szkolenia:

 1. Kim jestem? – antropologia
 2. Wielowymiarowość, nieredukowalność osoby
 3. Cyberdetox – zdrowa świadomość, wolność
 4. Poszukiwanie Autorytetu, przewodnicy w życiu
 5. Jak rozumiem rzeczywistość – przekonania normatywne
 6. Człowiek bytem decydującym – decyzja, czyn
 7. Wola sensu – homeostaza czy napięcie?
 8. Wolna wola – wolność do …
 9. Szczęście jako produkt uboczny
 10. Odkrywanie sensu – jak rozumieć sens
 11. Kryzysy i trudności – jaką przyjąć postawę
 12. Wartości jako drogowskazy do sensu
 13. Odkrywanie sensu życia w praktyce
 14. Praktyka, trening, trening, trening …

  Każdy uczestnik szkolenia po zaliczeniu egzaminu otrzyma certyfikat uprawniający do realizacji programów logoprofilaktycznych

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Projekt dofinansowany przez Narodowy Instytut Wolności

Liczba miejsc ograniczona.
Zgłoszenia prosimy składać w poniższym formularzu: https://forms.gle/zHdhsT1Y8xLBDyD77