Zajęcia profilaktyczne „ARCHEZJA” 

Program „ARCHEZJA” czyli inaczej „spacery profilaktyczne” jest kilkugodzinną wspólną wyprawą przez przepiękną Dolinę Pradnika w Ojcowskim Parku Narodowym. Spacer profilaktyczny jest dokładnie przemyślany i zbudowany z wykorzystaniem: pedagogiki przeżyć, formuły gry terenowej (immersja w grę) i autorską metodę wzbudzającą  refleksyjność i poczucie sensu życia u uczniów – logoprofilaktykę.

Z ewaluacji zajęć wiemy, że osiągamy efekt profilaktyczny, uruchamiamy refleksyjność uczniów i zapobiegamy powstawaniu pustki egzystencjalnej, która jest z kolei źródłem depresji i myśli samobójczych. Program jest skutecznym narzędziem wzmacniania kondycji psychicznej uczestników. Przy okazji bardzo się podoba i przynosi wiele radości uczniom i wychowawcom.

Jako efekt zajęć, pedagodzy podkreślają lepszą integrację grupy i poprawę relacji, rozbudzenie zainteresowania archeologią, historią oraz ekologią – poszukiwanie pasji oraz naturalnych sposobów radzenia sobie w sytuacjach stresu i niepokoju. 

Pedagogika przeżyć dla wielu pedagogów jest idealną drogą uczenia się. Jeśli spojrzy się na korzenie wychowania, łatwo można znaleźć dowody, które potwierdzają efektywność uczenia się zorientowanego na działanie i przeżycie.

Jak zaskarbić sobie zainteresowanie uczestników zajęć? Proponując grę! W czasie podróży uczniowie „cofają się w czasie” i jako wędrowcy muszą współpracować aby wykonać postawione przed nimi zadania: zdobyć pożywienie, podjąć decyzję, zbudować dom, a wszystko to z dużym poczuciem humoru i szacunkiem do siebie. 

Kilkugodzinna podróż przez czas i przestrzeń Doliny Ojcowskiej, od średniowiecza przez czasy biblijne aż do prehistorii pozwala zwiedzić Zamek Kazimierzowski w Ojcowie i Jaskinię Ciemną i poruszać tematy aktualne dla człowieka współczesnego, wykorzystując symbolikę tych miejsc. Dla starszych uczestników może być to podróż niemal filozoficzna, zmuszająca do zastanowienia się nad istotą człowieczeństwa, sensem i celem życia. Dla młodszych jest okazją do podjęcia wspólnego wyzwania oraz trenowania podejmowania decyzji. 

Prowadzący w czasie zajęć podkreślają wagę podejmowania decyzji w życiu i podpowiadają sposoby na szukanie sensu w życiu. 

Uczestnicy programu uczą się jak radzić sobie z trudnymi emocjami i innymi problemami wynikającymi z procesu dorastania.

PRZEBIEG ZAJĘĆ: 
9:00 – przyjazd na parking pod ruinami zamku w Ojcowie
9:15 – rozpoczęcie zajęć
9:30 – zwiedzanie ruin zamku (poruszane treści: historia i ciekawostki o zamku; trening podejmowania decyzji; rozmowa o cechach i siłach charakteru; podkreślenie ważności współpracy w grupie, budowania jedności klasowej oraz konsekwencji spowodowanych dokuczaniem sobie; język dobra – język zła) 11.00 – przerwa
11:30 – punkt widokowy Jonaszówka (zachętą do wytrwania w podejmowanych obowiązkach) 
12:15 – historia o Indianinie (cel: zachęcenie uczniów do współpracy, pomagania sobie oraz budowania dobrych relacji/rozpoznawanie zagrożeń związanych z uzależnieniami) 
13:00 – zwiedzanie Jaskini Ciemnej 
14:00 – przybycie do Archezji (osada PraOjców) – posiłek, strzelanie z łuku, podejmowanie decyzji. Ewaluacja zajęć. 
15:30 – zakończenie programu 

Zapraszamy do ARCHEZJI 🙂

Oferta do pobrania:
http://archezja.pl/wp-content/uploads/2023/05/zajecia-profilaktyczno-integracyjne-archezja.pdf

Rekomendacje zajęć przez wybitnych ekspertów w dziedzinie profilaktyki:  

prof Matthias Bormuth
Alex Vesely

  

 

dr. Mariusz Kokodyński

dr. Łukasz Cichocki